Crisis

Studie 5 | Studie 10 |

Reputatie heeft betrekking op commerciële communicatie, op de community en op crisissituaties. Een organisationele crisis is een gebeurtenis met een lage waarschijnlijkheid maar een hoge impact die de levensvatbaarheid van een organisatie kan bedreigen. Er is onduidelijkheid over de oorzaken, gevolgen en oplossing, maar er moeten snel beslissingen worden genomen. Door Coombs (2007) wordt een zevental strategieën onderkend om in te spelen op een crisis[i]:

  • confronteren door de klagers aan te vallen;
  • ontkennen dat het probleem speelt;
  • rechtvaardigen dat het probleem ook bij andere organisaties speelt;
  • geen verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie;
  • de schade minimaliseren;
  • excuses bieden voor de situatie;
  • compensatie bieden aan de slachtoffers.

 

 

 

[i] Coombs, W.T. (2007), Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163-176.

Comments are closed