Crossmediaal

Een gecombineerde off- en online strategie is noodzakelijk, omdat sentimenten op social media vaak worden overgenomen van de massamedia. Kies binnen sociale media de juiste plaats voor interactie (waar de consument al actief is) en zorg voor een goede onderlinge verwijzing en afgestemde content tussen de verschillende kanalen.

Open deur?

Vind je bovenstaande learning een open deur? Beantwoord dan onderstaande vragen:

  • Is er in jouw organisatie een apart team voor online communicatie? Waarom eigenlijk?
  • Is er afstemming tussen de verantwoordelijken voor online en offline communicatie?
  • Is er synergie in de inzet op massamedia en social media? Met andere woorden, versterken de kanalen elkaar bijvoorbeeld door eenzelfde thema op verschillende plekken te laden?

Comments are closed