Experiment

Studie 3 |

Met experimenten worden veronderstellingen (hypotheses) over causale relaties getoetst[i]. Causale relaties geven de relaties weer tussen een oorzaak (onafhankelijke variabele) en een gevolg (afhankelijke variabele). De oorzaak wordt gemanipuleerd door de onderzoeker en het gevolg wordt gemeten bij de respondenten van het onderzoek. Een voorbeeld is een experiment waarbij verondersteld wordt dat keurmerken op een website leiden tot een hoger betrouwbaarheidsgevoel bij de bezoekers[ii]. In het experiment krijgt een deel van de respondenten een website zien zonder keurmerk en een ander deel een website met keurmerk. Vervolgens wordt gemeten hoe betrouwbaar de website gevonden wordt. Wanneer er een significant verschil is in betrouwbaarheid tussen de twee groepen, dan kan de veronderstelling of hypothese aangenomen worden.

 

 

[i] Baarda B. (2014), Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Tweede druk, Noordhoff Uitgevers, Groningen.

[ii] Utz S., Kerkhof P., Van den Bos J. (2012), consumers rule. Electronic commerce research and applications, 11, 49-58.

Comments are closed