Literatuuronderzoek

Studie 4 | Studie 5 |

Een literatuurstudie is een vorm van desk research, waarbij bestaande gegevens van andere onderzoekers worden verzameld[i]. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan het gaan om wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten, tijdschriftartikelen (zoals SWOCC), gegevens uit databases (zoals CBS) of combinaties hiervan. Voor vrijwel alle onderzoeken die we hebben uitgevoerd is vooraf een literatuurstudie gedaan. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld om de bestaande situatie in kaart te krijgen met onderzoeksrapporten of databases en om theorieën te ontwikkelen om gedrag te kunnen verklaren of relaties te leggen tussen concepten.

 

 

[i] Baarda B. (2014), Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Tweede druk, Noordhoff Uitgevers, Groningen.

Comments are closed