Onderzoek

De studies die binnen het lectoraat zijn uitgevoerd zijn verschillend van aard. In sommige studies zijn de vragen exploratief van aard terwijl in andere studies de vragen een meer toetsend karakter hebben. Om antwoord te geven op deze onderzoeksvragen zijn verschillende methoden gebruikt.

 

Comments are closed