Online Brand Community

Studie 1 | Studie 2 | Studie 3 | Studie 4 | Studie 8 | Studie 9 | Studie 10 |

Reputatie heeft betrekking op crisissituaties, op commerciële communicatie en op de community. Een online brand community is een “gespecialiseerde, niet-geografisch gebonden gemeenschap, op basis van een gestructureerd geheel van sociale relaties tussen bewonderaars van een merk”. De drie criteria van een brand community[i] zijn:

  • gedeeld bewustzijn: het ‘wij-gevoel’ dat verwijst naar de intrinsieke verbinding met de andere leden gebaseerd op de gemeenschappelijke interesse, het merk;
  • gedeelde rituelen en tradities: sociale rollen en normen voor de processen (interactie) die de waarden en betekenis van de community ondersteunen;
  • morele verantwoordelijkheid: het gevoel van verplichting aan de community en de individuele leden wat bijdraagt aan de samenhang van de groep.

[i] Muñiz Jr A.M., O’Guinn T.C. (2001), Brand community. Journal of Consumer Research, 27(4), 412-432.

Comments are closed