Online observaties

Studie 1 | Studie 2 | Studie 3 |  Studie 6 | Studie 7 | Studie 8 | Studie 9 |

Wanneer (online) gedrag van mensen in kaart wordt gebracht, kan gebruik worden gemaakt van enquetes en/of interviews. Nadelen van deze methoden zijn echter dat men niet meer (goed) weet wat men precies deed of dat wenselijke antwoorden worden gegeven. Wanneer het gaat om werkelijk gedrag kan daarom het beste gebruik worden gemaakt van (online) observaties. Een voorbeeld is het bijhouden van het aantal likes per bericht, waarbij tevens karakteristieken van het bericht worden beschreven zoals afzender, toon van het bericht en toevoeging (foto, film, etc.). Vervolgens kan worden geanalyseerd welke karakteristieken tot meer likes leiden. Voor het gestructureerd observeren van het (online) gedrag worden observatielijsten vooraf vastgesteld, zodat elke onderzoeker de data op dezelfde wijze vastlegt.

Comments are closed