Resultaten

In de afgelopen jaren is binnen het lectoraat een groot aantal studies uitgevoerd. Het lectoraat heeft steeds de leiding gehad in de opzet en uitvoering van deze studies. Soms werd daarbij samengewerkt met studenten, soms met Achmea. Sommige studies zijn fundamenteel van aard, andere studies zijn meer praktijkgericht. Voor deze website zijn tien studies geselecteerd die samen een overzicht geven van het onderzoek dat binnen het lectoraat is verricht.

  • Studie 1: Volgens Nederland, analyse van de corporate campagne
  • Studie 2: Centraal Beheer Achmea op Facebook
  • Studie 3: De kracht van Onderling
  • Studie 4: Motieven voor participatie op online communities
  • Studie 5: Crisiscommunicatie en sociale media
  • Studie 6: Trending Topics I
  • Studie 7: Trending Topics II
  • Studie 8: De Friesland
  • Studie 9: Online participatie in Communities
  • Studie 10: Social Media Interventies

Comments are closed