Scenario-onderzoek

Studie 10 |

Sociale media zijn nieuw en daardoor is het vaak niet duidelijk wat de effecten kunnen zijn van het versturen van een bepaald bericht op bijvoorbeeld de reputatie van een organisatie. Toch willen organisaties graag inzicht in de do’s en don’ts op sociale media. Een manier om deze inzichten te verkrijgen is scenario-onderzoek, waarmee het gedrag van mensen wordt verklaard vanuit kenmerken van de situatie. Scenario-onderzoek is een combinatie van experimenteel onderzoek en een survey:

  • experiment: de mogelijkheid om verschillende condities te testen;
  • survey: data verzamelen met een (online) enquête bij een representatieve steekproef.

In tegenstelling tot een experiment staan niet enkele experimentele factoren centraal, maar gaat het om een combinatie van veel verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de beslissing van consumenten om iets wel of niet te doen. Daarnaast worden in een scenario-onderzoek kenmerken van de persoon, (toekomstig) gedrag en attitudes meegenomen.

Comments are closed