Studie 6: Inhaken op Trending Topics

Twitter | Observaties |Dowload het paper

November 2013

Opzet en aanpak

Sociale media zijn in belangrijke mate een graadmeter van datgene wat Nederland bezig houdt. Organisaties willen graag deel uitmaken van de ‘social talk’ op deze media. Dialoog met de doelgroep biedt kansen om te werken aan de merkwaarde en reputatie. In dit onderzoek zijn trending topics op Twitter in kaart gebracht. Het centrale vraag van dit onderzoek is: Welke patronen kunnen we herkennen in de de aard en het verloop van trending topics op Twitter.
Deze inzichten dragen bij aan de vorming van een strategie voor trending topics. Daarbij gaat het om de vraag hoe een organisatie kan inhaken op een trending topic en hoe een organisatie moet handelen wanneer ze zelf onderdeel is van een trending topic. Voor dit onderzoek zijn 31 trending topics in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar de aanleiding, het verloop in de tijd, het aantal en de aard van de deelnemers en de inhoud van het berichtenverkeer.

Resultaat

Trending topics zijn er in soorten en maten. Ieder onderwerp is een potentieel trending topic en kan dus online de aandacht krijgen. De aanleiding is meestal een nieuwsbericht in een ander (massa)medium. Ook tv-uitzendingen, events en dagelijkse beslommeringen zijn vaak aanleiding voor een trending topic. Kenmerkend aan trending topics is dat ze actueel, opvallend, schurend, grappig of verbazingwekkend zijn. Volgens de klassieke Uses & gratifications theorie lijkt het er op dat men online actief is om er zelf iets uit te halen. Pas als het de twitteraar iets oplevert (aandacht, reputatie, een lach, een reactie, een retweet) zal hij/zij een tweet plaatsen. Een intrinsieke motivatie zou betrokkenheid bij het onderwerp kunnen zijn. Een voorbeeld van extrinsieke motivatie kan de bijvoorbeeld de wens om online te ‘scoren’ zijn. De meeste mensen nemen met slechts één tweet deel aan een trending topic. Trending topics zijn dus geen hechte discussiecommunities. Een individu kan, indien gezien als autoriteit binnen het topic, wel een discussie aanjagen of bepaalde kant opsturen.

Aanbevelingen

  • Gatekeepers: bepaal welke twitteraars invloedrijk zijn op een bepaald onderwerp, zij bepalen mede in welke mate een onderwerp trending wordt.
  • Inhaken: lever inzichten, feiten of infographics die de betrokkenen gemakkelijk kunnen delen met hun volgers, zodat de meningen ondersteund kunnen worden met de juiste gegevens.
  • Crossmediaal: nieuwsberichten zijn vaak aanleiding tot een trending topic en het sentiment op Twitter wordt overgenomen van de massamedia, een gecombineerde off- en onlinestrategie is daarom noodzakelijk.
  • Juiste moment: een trending topic kan snel opkomen, maar is ook heel snel weer verdwenen. Een eventuele reactie moet daarom op het juiste moment komen en is afhankelijk van het verloop.
  • Doorlopende trending topics: voorbeelden zijn vacature, file of griep (met bijbehorende hashtag), waarop merken kunnen inhaken door het onderwerp te ‘claimen’.

Comments are closed