Studie 7: #TrendingTopic

Twitter | Commercieel | Observaties |Dowload het paper

November 2013

Opzet en aanpak

Steeds meer organisaties zetten social media in om actief deel uit te maken van online conversaties met de doelgroep. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van hashtags (#). Dit onderzoek volgt, beschrijft en karakteriseert de positie die organisaties innemen na het plaatsen van een bericht met een hashtag, waarbij het bericht leidt tot een trending topic op Twitter. De centrale vraag van dit onderzoek is: Welke patronen zijn te ontdekken in het handelen van organisaties omtrent trending topics op Twitter? Deze inzichten dragen bij aan de vorming van een online communicatiestrategie voor Twitter. Daarbij gaat het om de vraag welke rol de organisaties na plaatsing van het bericht vervullen en op welke op deze berichten gereageerd wordt.

Voor dit onderzoek zijn 32 topics in kaart gebracht van organisaties uit diverse branches zoals mode, levensmiddelen en entertainment of diverse soorten zoals berichten over evenementen en campagnes. Daarbij is gekeken naar het onderwerp, de aanleiding, het verloop in de tijd, het aantal en de aard van de deelnemers, de inhoud van het berichtenverkeer, de coverage in andere media en de rol van invloedrijke twitteraars.

Resultaat

Tweets met een hashtag worden door organisaties voornamelijk ingezet het publiek op de hoogte te stellen van acties (zoals nieuwe producten of winacties) of evenementen. De hashtag bevat in de meeste gevallen de naam van de organisatie, de actie of het desbetreffende evenement. Twitteraars reageren vooral met een retweet, maar ook mentions komen vaak voor waarbij men elkaar op de hoogte brengt. Het aantal replies is echter beperkt, wat wijst op weinig interactie tussen organisaties en consumenten. De meesten reageren slechts één keer en bij slechts weinig tweets van organisaties reageren invloedrijke twitteraars zoals bekende Nederlanders. In ruim driekwart van de reacties werd de naam van de organisatie genoemd. Het merendeel van de trending topics lieten een opvallende piek in reacties zien rondom het moment van bijv. het evenement of de uitzending (campagne) zelf en direct erna. De meeste organisaties posten na het lanceren van het bericht met de hashtag zeer weinig tot helemaal niets meer, maar laten het tweeten over aan andere twitteraars. Alleen organisaties die een hashtag inzetten voor een evenement, première of winactie hadden wel een groot aandeel.

Aanbevelingen

  • Hashtag: gebruik een hashtag die een relatie heeft met de organisatie om de naamsbekendheid te vergroten.
  • Oproep: winacties leiden tot veel retweets en kunnen tot een trending topic leiden.
  • Blijf actief: blijf berichten met de bijbehorende hashtag plaatsen om een aandeel in een trending topic te houden.
  • Interactie: onderhoud contacten met consumenten door te reageren op hun berichten (replies).

Comments are closed